ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ GROOMER

Tο επάγγελμα του/της κομμωτή/κομμώτριας (groomer) σκύλων είναι
ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο επάγγελμα, με σχεδόν μηδενική αναμονή
στην εύρεση εργασίας με την προϋπόθεση ότι ο/η/ groomer γνωρίζει το
αντικείμενο.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Πριν σας εκθέσουμε την ανάπτυξη του προγράμματος που αφορά στο
σεμινάριο εμπορικού καλλωπισμού σκύλων, θα θέλαμε να σας
δώσουμε πληροφορίες που αφορούν στο επάγγελμα.
Η αναδοχή ενός κατοικίδιου είναι μία νέα αρχή στη ζωή του ανθρώπου
και συχνά αναπτύσσει ή εμφανίζει συναισθήματα και συμπεριφορές
που ο κηδεμόνας του ζώου δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπήρχαν.
Σηματοδοτεί όμως και μία σειρά από υποχρεώσεις όπως κτηνιατρική
περίθαλψη και παρακολούθηση, εκπαίδευση από νόμιμους
εκπαιδευτές σκύλων, εκτόνωση, βόλτα, κοινωνικοποίηση και ασφαλώς
περιποίηση του σκύλου σε εξιδεικευμένα κέντρα καλλωπισμού.
Το επάγγελμα του/της κομμωτή/κομμώτριας (groomer) σκύλων είναι
ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο επάγγελμα, με σχεδόν μηδενική αναμονή
στην εύρεση εργασίας με την προϋπόθεση ότι ο/η/ groomer γνωρίζει το
αντικείμενο.
Έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης για την υπηρεσία που
αποφασίσαμε να παρέχουμε στους αυριανούς επαγγελματίες του
χώρου, εκπονήσαμε δύο διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης με
γνώμονα την περιοχή που διαμένει ο/η υποψήφιος/α.
Η διάρκεια και η πρακτική των δύο σεμιναρίων εξασφαλίζουν στους
μαθητές μας την ικανότητα να εργαστούν ως επαγγελματίες άμεσα,
γνωρίζοντας το αντικείμενο τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο.
Ασφαλώς, η περαιτέρω συνέχιση της γνώσης στο μέλλον,
παρακολουθώντας και άλλα σεμινάρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
από τη θέση του επαγγελματία, μόνο καλό κάνει.